Vragen PvdA over risico's brandbare woningisolatie

mainImage
Vragen PvdA over risico's brandbare woningisolatie

PvdA Zoetermeer heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het mogelijk gebruik van brandbaar kunststof isolatiemateriaal in Zoetermeerse woningen en andere gebouwen. De PvdA wil weten of de gemeente enig inzicht heeft bij hoeveel woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen dit isolatiemateriaal in de gevel verwerkt is en of Zoetermeerse inwoners onnodig risico lopen.

,,Natuurlijk is het van groot belang dat woningen en kantoren goed geïsoleerd worden. Een veel toegepaste techniek is het plaatsen van een 'schil' met onder meer (drie-) dubbele beglazing en isolatiemateriaal over de bestaande daken en muren. Wanneer daarbij kunststof isolatiemateriaal wordt toegepast, kan een gevel van baksteen goed brandbaar worden," zegt PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt. ,,Er is echter geen centrale registratie van dergelijke gebouwen en het toezicht op de brandveiligheid van gebouwen is belegd bij gemeenten."

PvdA Zoetermeer wil daarom van het college weten of inwoners onnodig risico lopen, of de gemeente weet bij welke panden er gebruik is gemaakt van dit soort brandbaar isolatiemateriaal, hoe het toezicht is geregeld en of de gemeente bereid is werk te maken van (het toezien op) de toepassing van niet-brandbare materialen bij nieuwbouw en bij renovatie.


Foto: Digitaal Dagblad