Zoetermeers Dagblad | Vragen over toegangsprijzen zwembad Zoetermeer
mainImage

Vragen over toegangsprijzen zwembad Zoetermeer

21 juli 2020, 10:01 uur
Algemeen, Politiek

Zó! Zoetermeer stelt aan het college vragen over de toegangsprijzen voor het buitenzwembad bij Het Keerpunt.

'We hebben signalen ontvangen over de toegangsprijs van het buitenzwembad. Er blijkt 10 euro te worden gerekend voor iedereen — ongeacht leeftijd. Uit een rondgang langs buitenbaden in de randstad blijkt dat de gebruikelijke prijzen tussen de 4,50 en 6 euro liggen', aldus de lokale politieke partij.

'Uit een memo van het college ten tijde van de verkoop van het zwembad op 18 februari 2014 blijkt dat er afspraken zijn gemaakt over de toegangsprijs. Er staat: 'door SLW is (niet-bindend) toegezegd dat er voorlopig geen dan wel een geringe verhoging zal plaatsvinden. Wij hebben hierover de volgende vragen:

Bij de verkoop van het Keerpunt is in de erfpachtovereenkomst de verplichting opgenomen om jaarlijks het buitenbad gedurende acht weken open te stellen voor publiek. Welke voorwaarden zijn daaraan verbonden? Welke afspraken zijn er precies gemaakt?

Wat was de prijs van een toegangsbewijs voor de verkoop van Het Keerpunt? Hoe verhoudt de huidige prijs van 10 euro zich tot de afspraken, mede in het licht van de geringe faciliteiten die op dit moment beschikbaar zijn?'


Foto: Zoetermeers Dagblad