VVD Zoetermeer: help ouderen met financiën

mainImage
VVD Zoetermeer: help ouderen met financiën

Getriggerd door het nieuws dat ouderen miljoenen euro’s laten liggen, wil VVD-raadslid Vivianne van Yperen van het Zoetermeerse gemeentebestuur weten of zij het vermoeden heeft dat er in Zoetermeer ook ouderen wonen die de weg naar inkomensaanvullende voorzieningen niet kennen.

,,Het zou toch zonde zijn als ouderen maandelijks geld mislopen," zegt Van Yperen. ,,Veiligheid en zorg moeten voor ouderen op orde zijn. Ik vind het een trieste gewaarwording als mensen die bijvoorbeeld recent weduwe/weduwnaar zijn geworden een groep vormen die mogelijk toeslagen misloopt. Ik denk dan aan ouderen die hun rechten niet kennen of niet weten hoe zij via de computer toeslagen aan moeten vragen. Helemaal als dit probleem aangepakt kan worden met een simpele brief."

Dit naar aanleiding van een onderzoek dat de NOS deze week publiceerde. Hierin zeggen seniorenorganisaties dat veel ouderen jaarlijks duizenden euro’s aan toeslagen laten liggen. De organisaties brachten met behulp van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in kaart hoeveel senioren huishoudens voldoen aan de voorwaarden van huur- en zorgtoeslagen en het aantal huishoudens dat hier desondanks geen gebruik van maakt.

Daaruit komt naar voren dat 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers geen gebruikmaakt van het recht op huurtoeslag. Daarnaast laat 1 op de 10 huishoudens zorgtoeslag liggen. Het niet benutten van toeslagen heeft volgens de organisaties een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen. Ook zij willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op het bestaan ervan.

De VVD verwacht dat het college actiever aandacht besteedt aan deze kwetsbare doelgroep.

Foto: de fractie van VVD Zoetermeer. Vooraan tweede van rechts: Vivianne van Yperen.


Foto: Digitaal Dagblad