VVD Zoetermeer stelt vragen over parkeercapaciteit T-strook

mainImage
VVD Zoetermeer stelt vragen over parkeercapaciteit T-strook

VVD Zoetermeer vraagt bij het college aandacht voor de parkeercapaciteit aan de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat (de T-strook) in Oosterheem. De gemeenteraad van Zoetermeer ging begin 2018  akkoord met het plan om binnen vijf jaar woningbouw te realiseren in het gebied. De VVD nam er onlangs zelf een kijkje, sprak met buurtbewoners en daaruit kwam naar voren dat er zorgen bestaan over de te verwachten toename van de parkeerdruk.

'Het is op een aantal plekken in de straat nu al erg druk. De angst is dat bij het bouwen van nieuwe woningen ernstige parkeeroverlast zal ontstaan. In het bijzonder willen wij de huidige parkeerdruk rond de bestaande woontoren De Witte Dame onder de aandacht brengen,' aldus de fractie van VVD Zoetermeer.

Extra parkeerplekken


De partij is voorstander van nieuwbouw op de T-strook, maar het heeft wel schriftelijke vragen gesteld bij het stadsbestuur. 'Zijn er actuele parkeertellingen beschikbaar van het gebied rond de bouwlocatie? Zo ja, wat laten deze zien? Als de in de vraag 1 verzochte parkeertellingen laten zien dat de parkeerdruk boven de afgesproken norm ligt, zijn er dan mogelijkheden om extra openbare parkeerplekken aan te leggen in of rondom het ontwikkelgebied?'

Het in Oosterheem gevestigde Van der Kooy Vastgoed heeft aan de gemeente het plan voorgelegd om op de T-strook 44 grondgebonden huur- en/of koopwoningen en circa 102 huur- en/of koopappartementen te laten aanleggen. Meer daarover in dit artikel.


Foto: Digitaal Dagblad