'Wel veilige opruimwerkzaamheden terrein Shurgard'

24 January 2020, 17:43 uur
Algemeen
mainImage
Zoetermeers Dagblad
Het verwoeste terrein bij de Industrieweg, afgebakend door een geel lint voorzien van de tekst 'asbest'.

De NOS meldde afgelopen woensdag in een online publicatie dat de gedupeerden van de enorme brand bij de Industrieweg, waarbij de opslagboxen van Shurgard in vlammen opgingen, niet bij hun spullen zouden mogen. Sommige mensen zouden willen kijken of er nog bruikbare eigendommen liggen. Vooral ook omdat uit foto's van de werkzaamheden zou blijken dat de medewerkers op het terrein geen beschermende kleding dragen. De gemeente Zoetermeer is vanmiddag met een reactie gekomen.

 

Toezicht
'De afgelopen dagen is er veel aandacht voor de wijze waarop de opruim- en saneringswerkzaamheden als gevolg van de brand op 1 januari jl. op het terrein aan de Industrieweg worden uitgevoerd. De door brand getroffen ondernemers zijn verantwoordelijk voor de opruim- en saneringswerkzaamheden. De gemeente Zoetermeer houdt toezicht op deze werkzaamheden. Op dit moment betekent dit dat de gemeente dagelijks op het terrein komt om te controleren of de werkzaamheden conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd', aldus de gemeente Zoetermeer in een verklaring.

'Op het gehele terrein van Shurgard aan de Industrieweg 7 en 7A zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. Hier wordt gewerkt met beschermende- en aanvullende maatregelen. Op dit het terrein wordt bijvoorbeeld gewerkt door middel van het nat houden van puin en met graafmachines met overdrukcabines (een overdrukcabine voorkomt dat stoffen in de cabine komen).'

Op de terreinen aan Industrieweg 5B en 5D is enkel op een klein stukje van het getroffen gebied asbesthoudend materiaal aangetroffen, aldus de gemeente. 'Deze terreinen hoeven door (bevoegde) personen niet onder asbestcondities betreden te worden. De toegankelijkheid van de verschillende terreinen en de manier van werken kan de indruk wekken dat er onbeschermd wordt gewerkt, maar dat is niet het geval. Het te saneren gebied is afgesloten en wordt beveiligd. Naast asbest is ook aandacht voor overige veiligheidsaspecten bij het betreden van het getroffen gebied. Tijdens de dagelijkse controles is geconstateerd dat de werkzaamheden conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd'.