Zoetermeers Dagblad | 'Werkgevers en werkzoekenden samenbrengen'

'Werkgevers en werkzoekenden samenbrengen'

mainImage

Deze week stelde het college de hoofdlijnen van het nieuwe Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf per januari 2021 definitief vast. Er is daarvoor uitgebreid advies gevraagd aan betrokken partners. Op 8 april neemt de gemeenteraad een besluit over beschikbaar stellen van budget voor de start van de ontwerpfase. Dan kan de gemeente beginnen met de bouwopdracht voor de inrichting van de nieuwe organisatie.

Afgelopen maanden ontving het college zienswijzen van de gemeenteraden van LeidschendamVoorburg en Rijswijk, wensen en bedenkingen van de Zoetermeerse gemeenteraad, adviezen van de ondernemingsraden van het Sociaal Werkbedrijf DSW en de gemeente Zoetermeer, de Adviesraad Sociaal Domein en een expert (over de gekozen rechtsvorm). Dit leidde tot het besluit.

'De keuze voor een overheids-BV zorgt voor een flexibele organisatie die goed kan samenwerken met de ondernemers. Tegelijkertijd heeft de gemeente Zoetermeer nog steeds voldoende invloed en sturing op de uitvoering van deze belangrijke publieke taak', aldus de gemeente.

Expertise bundelen

Zoetermeer brengt in het nieuwe werkbedrijf alle taken gericht op 'werk en Participatiewet' en het huidige DSW-bedrijf samen. Hiermee komt de expertise voor de ontwikkeling en begeleiding van verschillende soorten kandidaten naar de arbeidsmarkt samen. Een opgave die met de komst van de Participatiewet alleen maar groter is geworden.

Alle doelgroepmedewerkers (oud-SW en Nieuw beschut werken) die nu binnen DSW werken, gaan over naar het Zoetermeers werkbedrijf. Ook voor kadermedewerkers van de huidige DSW en de betrokken medewerkers binnen de gemeente Zoetermeer betekent dit iets. In het najaar van 2019 worden hierover met de sociale partners nadere afspraken gemaakt. In de maanden april tot en met augustus werkt de gemeente aan het ontwerpen van de inhoud van het werk- en ontwikkelbedrijf.

Wethouder van Sociale Zaken Margreet van Driel: "Ons werk- en ontwikkelbedrijf is een maatschappelijke onderneming. We brengen werkgevers en werkzoekenden samen met oog voor ieders behoeften en kwaliteiten en inzet op maatschappelijke effecten op de lange termijn." 

Winst voor mens en bedrijf

Het werk- en ontwikkelbedrijf streeft er volgens de gemeente naar dat alle werkgevers in de regio sociaal ondernemen. 'Want een werkplek zoeken we het liefst bij reguliere werkgevers. Daarvoor krijgen zowel werkgevers als werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt de ondersteuning die ze nodig hebben voor de juiste match.'


Foto: ANP