Werving nieuwe burgemeester Zoetermeer van start

21 February 2020, 09:27 uur
Algemeen
mainImage
Fotoflex.nl

De werving voor een nieuwe burgemeester gaat nu echt van start. De Zoetermeerse gemeenteraad heeft gisteravond de profielschets (functiebeschrijving) van de nieuwe burgemeester van Zoetermeer unaniem vastgesteld tijdens de extra raadsvergadering. Dit gebeurde in aanwezigheid van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit.

De heer Jordy Boerboom, voorzitter van de Vertrouwenscommissie voor de benoemingsprocedure burgemeester Zoetermeer, gaf tijdens de bijzondere raadsvergadering aan dat Zoetermeer een boegbeeld zoekt voorde stad, iemand die bouwt aan Zoetermeer.

"Het profiel dat de Vertrouwenscommissie heeft opgesteld, is tweeledig en bevat naast de bestuurlijke ambities en uitdagingen ook het profiel van de burgemeester die daar invulling aan moet gaan geven. " GroenLinks-fractievoorzitter Boerboom bedankte iedereen die via de digitale snelweg en op papier een reactie heeft gegeven. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen van de profielschets. Kandidaten voor het ambt van burgemeester zullen op de reacties vanuit de inwoners worden gewezen.

'Volwassen schets'
De commissaris van de Koning (CdK) complimenteerde de Vertrouwenscommissie met de opgestelde profielschetsen noemde deze goed en helder. "Het raakt de punten aan die u belangrijk vindt. Zoetermeer is een volwassen stad met een volwassen schets".

Naast het aangeven hoe de sollicitatieproceduredoorlopen wordt, stelde hij de raad nog enkele vragen. Hij wilde onder meer weten wat de zorgen van de stad zijn. 'Waar moet u met elkaar naar kijken en welke rol dicht u Zoetermeer toe in de omgeving?'

Ook vroeg hij hoe de raad aankijkt tegen de verschillende (verbindende) rollen van de nieuwe burgemeester. Niet alleen in de regio, maar ook op het gebied van veiligheid. Zijn ermogelijke spanningsvelden tussen de raad en de rol van de burgemeester? De CdK neemt alle reacties van de raadsfracties mee om, naar zijn zeggen, 'ook een duit in het zakje te doen en voor Zoetermeer de beste burgemeester te zoeken. Want, voor minder doen we het niet.'