Wie volgt HGOS-preses Bert van Eken op?

mainImage
Wie volgt HGOS-preses Bert van Eken op?

Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) neemt na de zomer afscheid van voorzitter Bert van Eken. Hij is dan vanwege het bereiken van de maximale statutaire periode van zes jaar niet meer herkiesbaar tijdens de algemene ledenvergadering van 24 oktober 2018. Een opvolger is echter nog niet bekend, laat Van Eken weten aan www.zoetermeersdagblad.nl.

De aftredend preses kijkt met een goed gevoel terug op zijn bestuurstermijn. Twee zaken springen daarbij in het oog. ,,Het was een heel leuke en interessante periode," aldus Van Eken, die in het verleden onder meer directeur van basisschool De Saffier was in Rokkeveen.

,,Twee dingen zitten er dan echt in mijn hoofd. De bestuurssamenstelling is helemaal veranderd, waarbij er nu van iedere werkgroep iemand vertegenwoordigd is in het dagelijks bestuur. Dat werkt heel goed. Daarnaast zal de verhuizing me bijblijven, waarbij we van de Dorpsstraat 7 naar Dorpsstraat 132 moesten verhuizen."

Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer telt circa 1200 leden en ongeveer vijftig actieve vrijwilligers.

Foto: Bert van Eken (rechts) overhandigde in september 2017 een culturele erfgoedprijs namens HGOS aan Reno Hilgersom, eigenaar van Het Wapen van Zoetermeer.


| Foto: Digitaal Dagblad