'Wijkrestaurants Zoetermeer in 2019 verder in huidige vorm'

mainImage
'Wijkrestaurants Zoetermeer in 2019 verder in huidige vorm'

De wijkrestaurants in Zoetermeer zullen in 2019 worden voortgezet in de huidige vorm, zo heeft het college aan de gemeenteraad medegedeeld. De bedoeling is dat de exploitatie in 2020 een nieuwe opzet krijgt onder auspiciën van een nieuwe ondernemer.

In Zoetermeer zijn twee deels door de gemeente gefinancierde wijkrestaurants, één in ouderencomplex Albrandswaard (Meerzicht) en één in ouderencomplex Gondelkade (De Leyens). Deze wijkrestaurants worden geëxploiteerd door welzijnsorganisatie Palet Welzijn. Het hoofddoel van deze restaurants is het versterken van de sociale cohesie onder wijkbewoners en het voorzien van bewoners in een voordelige en gezonde maaltijd.

Financieel is het voor de wijkrestaurants echter een stuk moeilijker geworden om het hoofd boven water te houden. Dat uitte zich voorbije jaren in gewijzigde openingstijden en het afschaffen van warme maaltijden. Het Zoetermeerse stadsbestuur was daarom genoodzaakt om Palet Welzijn voor 2018 extra subsidie te geven.

Door het financieringsvraagstuk besloot de gemeente echter wel om een tweedelig onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de wijkrestaurants, waarvan de eerste resultaten onlangs zijn verschenen.  'Het college heeft op basis van de resultaten van het eerste deel van het onderzoek geconcludeerd dat scenario’s voor een nieuwe wijze van invulling van de wijkrestaurants nodig zijn om de voorziening toekomstbestendig te maken.'

Op basis van de onderzoeksresultaten gaat het college een businesscase laten uitwerken. Hieruit moet blijken op welke financiering kan worden gerekend en of het scenario structureel haalbaar is. De financiële verantwoordelijkheid komt te liggen bij de partij die de wijkrestaurants gaat exploiteren.

Eerder dit jaar liet de politieke partij Zoetermeer Vooruit weten voorstander te zijn van wijkrestaurants in alle Zoetermeerse wijken.

Foto: het in juni 2018 opgeknapte Eetcafé De Leyens aan de Gondelkade.


Foto: Digitaal Dagblad