Zelfde aantal bezoekers vuurwerkshow Zoetermeer

15 January 2020, 09:53 uur
Algemeen
mainImage
Ajay Tewarie

De Zoetermeerse vuurwerkshow met Oud en Nieuw heeft tussen de 2.000 en 2.500 bezoekers getrokken. Dit aantal komt overeen met het aantal bezoekers van vorig jaar. De vuurwerkshow bij de Dobbeplas vond voor de vierde keer plaats.

 

Het jongerenfeest bij het SilverDome, eveneens door de gemeente georganiseerd, genereerde een opkomst van circa 1700 jongeren tussen de zestien en 22 jaar. Het feest is volgens de gemeente zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

De gemeente Zoetermeer stelt verder dat de samenwerking met politie, brandweer, Handhaving, buurtpreventie en Afvalinzameling 'weer goed is verlopen', alsmede het handhaven van de aangewezen vuurwerkvrije zones. Het voorlopige schadebedrag aan gemeentelijke eigendommen bedraagt echter nu al bijna 50.000 euro (zie dit artikel).