Zoektocht nieuwe burgemeester Zoetermeer: update

13 January 2020, 13:11 uur
Algemeen
mainImage
Huidig burgemeester van Zoetermeer Charlie Aptroot vertrekt in maart 2020.

Op donderdag 20 februari aanstaande biedt de Vertrouwenscommissie de profielschets van de nieuwe burgemeester van Zoetermeer aan de gemeenteraad aan. Inwoners kunnen hun ideeën hierover nog tot en met 17 januari aan de Vertrouwenscommissie laten weten. Dat kan digitaal via www.zoetermeer.nl/nieuweburgemeester of schriftelijk via de ideeënbus in het Stadhuis-Forum.

 

Planning procedure
Hoe ziet de planning eruit voordat de vacature van burgemeester van Zoetermeerwordt opengesteld? GroenLinks-fractievoorzitter Jordy Boerboom, voorzitter van de Vertrouwenscommissie: "Na 17 januari gaat de Vertrouwenscommissie aan de slag met alle ontvangen reacties uit Zoetermeer. Wij gaan bekijken welke grote lijnen uit de reacties naar voren komen en hoe wij deze kunnen verwerken. Daarna biedt de Vertrouwenscommissie de 'aangescherpte' profielschets, een overzicht van alle reacties en een beschrijving hoe de Vertrouwenscommissie ermee is omgegaan, aan de gemeenteraad aan. Dit gebeurt tijdens een extra openbare raadsvergadering op donderdag 20 februari om 20.00 uur in de raadzaal. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland (CdK), de heer J. Smit, is ook bij deze vergadering aanwezig." 

Openstellen vacature burgemeester
Tijdens de raadsvergadering op 20 februari geeft Boerboom een korte toelichting op het gevolgde proces om tot de profielschets (beschrijving) van de nieuwe burgemeester te komen. Vervolgens gaat de commissaris van de Koning met de raad in gesprek over de profielschets. Na afloop van dit gesprek neemt de raad er een besluit over en wordt de definitieve profielschets aan de CdK aangeboden. Dit betekent dat de weg vrij is om de vacature van burgemeester van Zoetermeer open te stellen. Dit wordt gedaan vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wachten is dan op de sollicitanten.

Na overleg tussen de CdK ende Vertrouwenscommissie zal deze commissie sollicitatiegesprekken voeren met geselecteerde kandidaten. Uit respect voor de kandidaten gebeurt dit onder volledige geheimhouding. Naar verwachting doet de gemeenteraad nog voor de zomer een aanbeveling aan de CdK wie de nieuwe burgemeester van Zoetermeer moet worden.

Over de datum van de installatie van de nieuwe burgemeester is nog niets te zeggen. Deze is van vele factoren afhankelijk, waaronder de persoonlijke omstandigheden van de voor te dragen kandidaat. Tot die tijd zal de commissaris van de Koning per 1 april 2020 een waarnemend burgemeester voor de gemeente Zoetermeer aanstellen.