Zoetermeer aan de slag met verkeersveiligheid

21 December 2019, 08:15 uur
Algemeen
mainImage
Sander van den Berg

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het aantal in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) sterker toeneemt dan in de rest van het land. Actie is nodig. Om die reden gaan de 23 gemeenten gezamenlijk aan de slag om nieuw regionaal beleid te maken.

 

In de analyse is per slachtoffer gekeken naar leeftijd, vervoerswijze en het type weg waar het ongeluk plaatsvond. Op basis hiervan zijn de risico’s per gemeente benoemd. Daaruit blijkt dat bepaalde groepen meer risico lopen op een ongeval in het verkeer. Dit zijn onder andere basisscholieren (6-12 jaar), jongeren op de bromfiets (16-17 jaar), middelbare scholieren- (12-15 jaar) en ouderen op de fiets (60+). In het regionale beleid zullen de maatregelen zich onder meer richten op deze groepen.

Afstemmen
Verkeersveiligheidsambassadeur MRDH Peter Meij: "Samenwerken aan een veilige regio voor alle verkeersdeelnemers is nu noodzakelijker dan ooit. Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. Verkeer stopt niet bij de gemeentegrens, daarom is afstemmen van maatregelen van belang. Maatregelen die we bijvoorbeeld kunnen nemen zijn het aanpassen van wegen, het veiliger maken van schoolroutes en het uitbreiden van verkeerseducatie. Denk aan cursussen voor ouderen met een E-bike."

De gemeenten werken al jaren aan verkeersveiligheid vanuit het motto Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers. Eind 2018 lanceerde het Rijk het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Dit vormde de aanleiding voor nieuw regionaal beleid. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft, om tot de analyse te komen, gesprekken gevoerd met alle 23 gemeenten over verkeersveiligheid.

Zoetermeer
Wethouder Marc Rosier: "Zoetermeer scoort sinds jaar en dag relatief goed op verkeersveiligheid, maar ook in Zoetermeer is inmiddels sprake van een toename van het aantal verkeersongevallen. Dit is niet goed, want iedereen moet veilig thuis kunnen komen. Ik ben blij dat er een ambitieus landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 ligt en dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dit samen met alle 23 gemeenten gaat vertalen naar regionaal beleid. Dit is voor Zoetermeer een basis voor het in 2020 op te stellen actuele Actieplan Verkeersveiligheid. We zullen met elkaar aan de slag moeten, want ieder slachtoffer is er één te veel."

In de komende periode werken de 23 gemeenten samen met de MRDH aan de ontwikkeling van het regionaal beleid. Naar verwachting is dit beleid zomer 2020 klaar.