Zoetermeer komt niet positief uit onderzoek

28 March 2020, 10:31 uur
Algemeen
mainImage

Recent onderzoek naar de staat van Zoetermeer stelt de gemeente voor belangrijke keuzes over wonen, werken en samenleven. De afgelopen jaren is een trend ontstaan waarbij Zoetermeer ten opzichte van andere - vooral omringende - gemeenten slechter scoort op gebieden als woonaantrekkelijkheid en sociaal economische positie.

Ter voorbereiding op de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, liet de gemeente onderzoek doen naar de Staat van Zoetermeer, haar positie in Nederland en binnen de regio. Het onderzoek richtte zich op zowel sociale, economische als fysieke aspecten. De resultaten laten onder andere op het gebied van woonaantrekkelijkheid en sociaal economische positie een dalende trend zien ten opzichte van het nationaal gemiddelde en ten opzichte van de regio.

Confronterend, maar herkenbaar
Het college vindt de resultaten verhelderend. "De cijfers bevestigen wat in de stad al langere tijd zichtbaar is; sommige wijken beginnen sleets te raken en de tekorten in het sociaal domein worden zichtbaar. Door het onderzoek zijn de verbanden voor iedereen duidelijker geworden. Dit inzicht zorgt ervoor dat we beter weten waar mogelijke kansen en kwetsbaarheden zitten. Met deze feiten en de cijfers op tafel kunnen we weloverwogen kiezen waar we de komende twintig jaar aan moeten werken. Een trend over de afgelopen twintig jaar verander je weliswaar niet met één druk op de knop, maar het onderzoeksrapport biedt de inzichten en aanknopingspunten om de trend te veranderen."

Gezien de huidige situatie heeft het college voorgesteld aan de raad om nader met elkaar in gesprek te gaan over het moment waarop op een passende wijze invulling aan het debat kan worden gegeven. Het onderzoeksrapport is inclusief toelichting te vinden op de website van de gemeente.