Zoetermeer Vooruit: zorgen om bijzondere woonvormen

mainImage
Zoetermeer Vooruit: zorgen om bijzondere woonvormen

Naar aanleiding van het deze week gepubliceerde rapport 'Net als thuis' van het Centraal Planbureau (CPB) heeft Zoetermeer Vooruit schriftelijke vragen aan het college gesteld. De politieke partij (twee zetels) maakt zich zorgen om het aanbod van bijzondere woonvormen voor mensen/kinderen met een beperking. Raadsleden Juliëtte Meurs-Troch en Yvonne Bink-Winterkamp vragen zich af hoe het daarmee gesteld is in Zoetermeer.

'Hoeveel mensen verblijven in elk van de verschillende woonvormen en hoe worden deze woonvormen gefinancierd,' zo vraagt Zoetermeer Vooruit onder meer aan het college. Ook zijn er vragen gesteld over de wachtlijsten en het persoonsgebonden budget. 'In het rapport staat dat de ouders zich zorgen maken over het voortbestaan ervan. Is die zorg terecht? Is er eventueel een alternatieve/andere manier om een en ander te bekostigen?'

Foto: raadsleden Yvonne Bink-Winterkamp (links) en Juliëtte Meurs-Troch van Zoetermeer Vooruit.


Foto: Digitaal Dagblad