mainImage

Zoetermeer zet in op het opleiden van IT'ers

12 maart 2020, 11:08 uur
Algemeen

Samen met veertien andere partijen in de regio zet Zoetermeer in op het opleiden van duizenden extra IT’ers. Dinsdag 10 maart ondertekenden de deelnemende partijen een akkoord waarmee Zuid-Hollandse werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden krachten bundelen om koploper te worden op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen, de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland te worden en het tekort aan IT-personeel terug te dringen.

Er is een groot tekort aan IT'ers, ook in Zuid-Holland. Om meer IT'ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is WE IT opgericht. WE IT is een consortium van overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven dat ervoor wil zorgen dat het aantal IT'ers groeit én dat werkenden in andere functies vertrouwd raken met IT.

Pilot
Opleiden, bijscholen en omscholen zijn daarbij essentieel. Daarvoor ondersteunt WE IT een aantal bestaande initiatieven in de provincie. Er zijn negen deelprojecten die door WE IT worden versterkt of opgeschaald: ICT Praktijk Academie, Make IT Work, Techgrounds, The Young Digitals, TekkieWorden, Next Maritime Professional, Digitalisering MKB, Young Capital Next en een project voor het stimuleren van de bewustwording rondom cybersecurity. Voor de ondersteuning van deze projecten vraagt WE IT binnenkort subsidie aan bij Provincie Zuid-Holland. De pilotfase loopt tot en met 2021, daarna wordt WE IT mogelijk verlengd tot en met december 2023.

Jan Iedema, wethouder Onderwijs, Economie en Innovatie benadrukt: "Het is belangrijk om vanuit het Dutch Innovation Park met onze partners een bijdrage te leveren aan goed onderwijs in de IT-sector en te zorgen dat mensen duurzaam kunnen blijven meedoen. Hiermee breiden we onze samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven nog verder uit."