College Zoetermeer stuurt afrondend begrotingsvoorstel naar raad

mainImage
College Zoetermeer stuurt afrondend begrotingsvoorstel naar raad

Het Zoetermeerse college heeft een afrondend begrotingsvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin worden voorstellen gedaan om het begrotingstekort 2019 te dekken. Het dekkingsplan bevat een aantal maatregelen tot bijsturing van beleid. Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van het geraamde begrotingstekort 2019 te dekken door de inzet van reservemiddelen.

Het verwachte begrotingstekort voor 2019 is 7,1 miljoen euro. Dat komt voornamelijk door de hogere uitgaven van jeugdzorg van 7,9 miljoen. Het begrotingssaldo wordt, zo meldt de gemeente Zoetermeer, beïnvloed door twee factoren buiten de stad: een lagere uitkering uit het Gemeentefonds van 0,6 miljoen en een hogere rijksvergoeding voor de uitkeringen (BUIG) van 2,5 miljoen. Beide afwijkingen zijn structureel.

Het definitieve begrotingsvoorstel 2019 schetst ook het financieel perspectief voor de jaren vanaf 2020 en de zoekrichtingen die het college – in hoofdlijn – voorbereidt om vanaf 2020 te komen tot aanvullende voorstellen tot verlaging van kosten of verhoging van inkomsten. Momenteel is het college in de oriënterende fase van de zoektocht naar oplossingen.

Het afrondend begrotingsvoorstel wordt in november in het begrotingsdebat in de gemeenteraad besproken.

Foto: de wethouders van Zoetermeer met in het midden burgemeester Charlie Aptroot.


Foto: Digitaal Dagblad