Zoetermeerse partijen: Help vluchtelingenkinderen

20 May 2020, 10:44 uur
Algemeen , Politiek
mainImage
stichting vluchteling

PvdA, D66 en GroenLinks in Zoetermeer maken zich grote zorgen over de humanitaire ramp die op de Griekse eilanden gaande is en de meer dan 5000 alleenstaande of verweesde kinderen, die geen toegang hebben tot onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. De fracties hebben daarom een motie opgesteld waarin het richting het kabinet uitspreekt dat ook Zoetermeer bereid is te helpen en kinderen op te vangen. De motie werd gisteravond aangenomen in de raadsvergadering en gesteund door een aantal andere partijen.    

"Deze kinderen zijn moederziel alleen, lijden honger, hebben geen onderdak, niemand bekommert zich om ze en sommigen worden zelfs misbruikt of verhandeld. Wij hebben de morele plicht hen te beschermen, samen met andere landen", licht PvdA-raadslid Susanne Bout toe. "Zoetermeer is een inclusieve stad waar iedereen welkom is en zich thuis moet kunnen voelen. Laten wij net als een flink aantal andere gemeenten solidair zijn en ons hart laten spreken."

"Samen met Fractie van den Berg, Zó! Zoetermeer, het CDA en CU/SGP hebben wij als partijen daarom in een motie het college van Zoetermeer gevraagd om richting het kabinet uit te spreken dat ook de gemeente Zoetermeer bereid is om te helpen bij de opvang van deze kwetsbare kinderen”, aldus D66-raadslid Frank Schoonbeek.

Raadslid Derya Yula (GroenLinks): "Ook willen we dat Zoetermeer zich aansluit bij de 'Coalition of the Willing', de groep van inmiddels meer dan zestig gemeenten die hebben aangegeven vluchtelingenkinderen op te willen nemen."

Diverse organisaties zoals voogdij-organisatie Nidos staan al klaar voor de opvang en begeleiding van een aantal kinderen en er hebben zich al voldoende pleeggezinnen aangemeld. Het kabinet helpt weliswaar de Griekse regering met het opstarten van een voogdijprogramma in Griekenland zelf, maar het duurt nog wel drie jaar voordat 500 kinderen daardoor onderdak hebben. Daarmee zijn ze nu niet geholpen, aldus de indieners van de motie. Er moet nú iets gebeuren, vinden zij.