Zoetermeerse partijen willen hartig woordje spreken met college

mainImage
Zoetermeerse partijen willen hartig woordje spreken met college

De Zoetermeerse politieke partijen gaan op maandag 17 september in debat over het tekort dat is ontstaan op de jeugdhulp. Recent bleek dat de kosten hiervan 7 miljoen hoger uitvallen dan voorzien. PvdA, Zó! Zoetermeer, SP, Zoetermeer Vooruit en de Partij voor Democratie Zoetermeer dienden daarom deze week tijdens de commissievergadering een agenderingsverzoek in om later deze maand in conclaaf te gaan over deze flinke financiële tegenvaller.

,,Gezinnen moeten er zeker van kunnen zijn dat zij tijdig hulp aangeboden krijgen. Wij willen niemand in de steek laten en over hulp aan kinderen geen onnodige onzekerheid laten bestaan," aldus PvdA-raadslid Susanne Bout.

Op het totale budget van 38 miljoen euro voor jeugdhulp in Zoetermeer voor 2018 is er een tekort van 9 miljoen. De PvdA noemt dat 'schrikbarend'.

,,Er was juist afgesproken om de tekorten in de jeugdhulp terug te dringen. Dat dit jaar na jaar niet blijkt te lukken, is reden om dit onderwerp nog een keer in de gemeenteraad ter discussie te stellen," meent Bout. ,,Dit heeft enorme gevolgen voor de begroting en voor de plannen die het nieuwe college in het collegeakkoord heeft gepresenteerd. Wat kan nog wel en wat kan niet meer doorgaan nu er 9 miljoen ergens anders op bezuinigd moet worden?"


Foto: Digitaal Dagblad