Zoetermeerse pilot voor terugdringen schuldenproblematiek

mainImage
Zoetermeerse pilot voor terugdringen schuldenproblematiek

In Zoetermeer start per september een pilot om inwoners met schulden eerder te helpen. Deze eerdere hulp moet grotere problemen bij die groep zien te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door gegevensuitwisseling tussen verschillende samenwerkende partijen. Zij ondertekenden op 31 augustus jongstleden een convenant. Het gaat om een pilot van één jaar.

Wethouder Margreet van Driel (sociale zaken en schuldhulpverlening): ,,Ik ben er trots op dat al deze partijen in Zoetermeer gezamenlijk een groot serieus probleem willen aanpakken. Problemen met schulden beginnen vaak klein, maar kunnen leiden tot ernstige situaties, zoals een woningontruiming."

De samenwerkende partijen zijn Meldpunt EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden), de gemeente Zoetermeer, Bureau Krediet Registratie (BKR), woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning, Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Menzis, drinkwaterbedrijf Dunea en energiemaatschappij Eneco.

Dankzij het convenant kunnen zij betalingsachterstanden melden. Meldpunt EMMA gaat, als er sprake is van meerdere betalingsachterstanden, op pad om inwoners met schulden vrijwillig en op maat hulp aan te bieden.

Privacy


'Tijdens de pilot staat de privacy van inwoners voorop. Dat betekent zorgvuldig omgaan met de gegevens van inwoners. Alle informatie die hulpverleners ontvangen, is vertrouwelijk,' aldus de gemeente.

In Zoetermeer was in 2017 de gemiddelde schuld van mensen in de schuldhulpverlening meer dan 60.000 euro. ,,Schuldenproblematiek leidt niet alleen tot persoonlijk leed, maar ook tot maatschappelijke kosten. En om problemen op andere leefgebieden, zoals onderwijs en gezondheid op te kunnen lossen, is het nodig om eerst aan de schulden te werken. Geldzorgen zorgen er namelijk vaak voor dat mensen niet in staat zijn om andere problemen aan te pakken," aldus Van Driel.

Fotobron: fotografie Fotoflex.


| Foto: Digitaal Dagblad.