Zorgdebat LangeLand inspireert tot samenwerking

mainImage
Zorgdebat LangeLand inspireert tot samenwerking

Het LangeLand Ziekenhuis organiseerde onlangs bij Dekker Zoetermeer het Zorgdebat Zoetermeer ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Het debat vond in besloten gezelschap plaats met relaties en betrokken zorgpartijen. Aanleiding voor het debat was het dertigjarige jubileum van het ziekenhuis.

Jubileum


Voorafgaand aan het debat feliciteerde burgemeester Charlie Aptroot de directie van het ziekenhuis met het jubileum. Directeur Erik Booden en medisch directeur Lya Levert namen vervolgens een oorkonde van de burgemeester in ontvangst. Erik Booden liet weten trots te zijn op de prestaties van het ziekenhuis en alle medewerkers. Ook gaf hij aan dat mede dankzij de partners van de Reinier Haga Groep gelukkig weer investeringen mogelijk zijn die rechtstreeks ten goede komen aan de patiënt.

Verbinding


Martin van Rijn, bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep en Ernst van Koesveld, directeur Zorgverzekeringen bij het ministerie VWS, gaven vervolgens hun visie op de actuele zorgvraagstukken. Van Rijn stelde onder meer dat nieuwe zorg misschien nog wel meer om samenwerking vraagt dan om concurrentie.

In aansluiting hierop debatteerde het brede gezelschap, in aanwezigheid van zo’n zeventig belangstellenden, over de opdrachten die naar voren komen uit het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. Dit akkoord is onlangs opgesteld door het kabinet en omvat onder meer een afspraak over miljardenbesparing in de zorg.

Perspectieven


De vele perspectieven op het onderwerp zorg inspireerden tot een nieuwe kijk op de kerntaken van alle zorgverleners. Welke patiënten komen naar ons ziekenhuis, die elders beter op hun plek zouden zijn? Hoe kunnen we dit in een vroeg stadium achterhalen? Hoe leggen we nog meer nadruk op preventie, mantelzorg en zelfredzaamheid?

Rondom deze thema’s werd het woord 'aandacht' veelvuldig genoemd. Veel zogenaamd acute zorg blijkt toch vrij goed voorspelbaar te zijn, wanneer we ons goed verdiepen in ervaringscijfers. Sommige ouderen trekken te laat aan de bel waardoor problemen groter worden dan nodig. En soms blijkt de aard van een klacht niet medisch te zijn, maar heeft deze eerder te maken met bijvoorbeeld sociaal isolement. Volgens huisarts Joriet Schneider werpt meer gesprekstijd in haar spreekkamer op de lange duur de nodige vruchten af. Zo ontstaat er ruimte om te achterhalen welke zorg het beste past én echt welzijn bevordert van haar patiënten. Heel duidelijk kwam naar voren dat zorgverleners kwaliteit van zorg en het belang van de patiënt nog altijd voorop hebben staan.

Transitieteam


De Zoetermeerse huisartsen zijn verenigd in de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer. Dit vergemakkelijkt het contact met de eerstelijn. Ook met partners zoals Fundis lopen op dit moment al succesvolle voorbeelden van samenwerking, bijvoorbeeld met de Spoedeisende Hulp. Er is bovendien onlangs een transitieteam in het leven geroepen, met de opdracht om steeds meer zorg naar de juiste plaats te brengen. Zo kan Het LangeLand Ziekenhuis nog meer patiënten helpen die daadwerkelijk zijn aangewezen op ziekenhuiszorg.

Arbeidsmarkt


Een andere uitdaging, die samenhangt met de juiste zorg op de juiste plek, is de krapte op de arbeidsmarkt. Twee studenten HBO-verpleegkunde van het ziekenhuis durfden hiervoor het debat aan en belichtten het werken in de zorg vanuit hun perspectief. Naar aanleiding hiervan ontstonden interessante ideeën rondom zelfstandig roosteren en meer inbreng door verpleegkundigen over te verrichten onderzoek bij patiënten. Het debat was al met al verbindend. 'Het LangeLand Ziekenhuis kijkt uit naar nog meer samenwerking met de regionale zorgpartners, waarvoor deze avond zeker weer nieuwe inspiratie heeft geboden.'

Tekst: Voorburgs Dagblad.


Foto: Digitaal Dagblad