De gemeenteraad werd afgelopen maandag gevraagd in te stemmen met de verdere uitwerking van het initiatief dat moet leiden tot een Holland Outlet Mall in het centrum van Zoetermeer. Zoetermeer Vooruit is geen voorstander van een Holland Outlet Mall in deze vorm. Er zijn te grote financiële risico’s aan verbonden en te veel onzekerheden om dit naar mijn mening verantwoord door te zetten.

Geld speelt geen rol

Zo zou de HOM eruit moeten komen te zien.

Het lijkt wel of geld geen rol speelt. Het eerste budget van 310.000 euro dat de raad beschikbaar had gesteld voor een viertal onderzoeken inclusief een samenspraaktraject, werd met 180.000 euro overschreden. We hebben dus al een half miljoen uitgegeven en het zal steeds moeilijker worden om ermee te stoppen, omdat iedere volgende stap nog meer investering vraagt. Ik heb er te weinig vertrouwen in om hier achter te staan. Ik hoop op meer creatieve, alternatieve ideeën om het Stadshart een boost te geven, het Woonhart aantrekkelijker te maken en daarmee tegelijk de werkgelegenheid te bevorderen.

Samenwerkingsovereenkomst

De beslissing die maandag voorlag ging dus nog niet over de daadwerkelijke bouw, maar puur over de toestemming aan het college om te onderhandelen over een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers (kosten 700.000 euro) en bij positieve besluitvorming door de raad over de samenwerkingsovereenkomst, het starten van onderhandelingen over de realisatieovereenkomst, het starten van de ontwerpfase en het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan voor de eerste fase HOM van 18.000 vierkante meter (kosten 1.56 miljoen euro).

En ja, de inzet is om de initiatiefnemers de gemeentelijke kosten te laten betalen, maar wees nou eerlijk; hoe groot is de kans dat deze dat ook daadwerkelijk gaan doen?

Er zijn op dit moment in Zoetermeer al zoveel miljoenenprojecten onder handen, zoals de verbouwing van het stadhuis (20 tot 22 miljoen), de bouw van een nieuwe (top)sporthal (ruim 13 miljoen), het realiseren van nieuwe ateliers (ruim 2 miljoen) en het beschikbaar stellen van een krediet voor het realiseren van de nieuwe huisvesting van het Stadsmuseum (ruim 2 miljoen) om er maar een paar te noemen. Om dan ook nog zoiets als de HOM in deze vorm op het lijstje te zetten, gaat gewoon te ver.

Angst is een slechte raadgever

Ingang van het Stadshart: zij zijn tegen de HOM.

Het college onderbouwt de noodzaak voor een HOM met allerlei rapporten die gunstige resultaten voor de stad laten zien. Dat is heel mooi. Maar helaas is voor ieder positief rapport wel een negatieve tegenhanger te vinden. Het argument dat de Mall of the Netherlands in Leidsenhage een grote dreiging is voor ons stadscentrum lijkt meer op angst en aannames gebaseerd dan op onweerlegbare feiten.

Mall of the Netherlands wordt een uniek, volledig overdekt winkelcentrum van 116.000 vierkante meter met een viersterren-serviceniveau waar een dagje uit centraal staat. Compleet anders dan de andere winkelcentra in Nederland (en dus ook anders dan een Holland Outlet Mall), mede door de komst van flagshipstores waarin retailers de beleving van hun merk centraal stellen, de hoogwaardige architectuur, onderscheidende horecagelegenheden, een designer gallery voor de hipste merken, bijzondere (merk)evenementen, een grote bioscoop en de aanwezigheid van een naastgelegen park met waterpartij. Je kunt je terdege afvragen of een bezoeker van de Mall of the Netherlands geïnteresseerd is in Outlet-stores zoals in de HOM zijn voorzien.

Vertrouwen is ver te zoeken…

Het grote aantal ingediende (en aangenomen) amendementen lijkt te bevestigen dat het raadsvoorstel niet goed is opgesteld of in ieder geval onvolledig is. We hebben wel een drietal moties mede-ingediend die gaan over onderwerpen die sowieso al eerder aangepakt hadden moeten worden. Denk aan het aanpakken van de huidige parkeerproblemen in met name de wijken Buytenwegh en De Leyens, het in kaart brengen van de huidige verkeersknelpunten in en rondom die wijken en dat te bewerkstelligen door onder meer het college daadwerkelijk zelf de wijken in te laten gaan.

Het is uitermate jammer dat er een HOM-discussie aan vooraf moest gaan alvorens een meerderheid van de raad hier het belang van inzag.

Of toch niet?

Ik heb wel vertrouwen in Zoetermeer. In de inwoners en de lokale ondernemers. Er is een heleboel creativiteit in de stad die nu nog onbenut blijft. Het hoeft niet allemaal groot en over de top. Laten we samen de uitdaging aangaan en blijven geloven in het feit dat we een mooie stad zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Niet op onze lauweren rusten maar met vertrouwen samen werken aan een mooie toekomst.

Juliëtte Meurs-Troch is fractievoorzitter van de lokale partij Zoetermeer Vooruit. Daarnaast heeft zij een eigen coach- en trainingspraktijk en is zij coördinator van het Mentorproject Zoetermeer.