Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) gaat morgenavond tijdens de rondvraag van de raadsvergadering mondelinge vragen stellen over de Islamitische Stichting Nederland Oranje Culturele Centrum en het pand aan de Schoolstraat 50 dat gebruikt wordt als moskee. De partij zegt klachten van buurtbewoners uit onder meer de Jan Hoornstraat en Molenstraat te hebben ontvangen in verband met overlast.

De LHN stelt: ‘Waar omwonenden voorheen geen overlast ondervonden, zijn er met het veranderen van een multicultureel centrum naar een moskee, veel meer bezoekers. De aanzuigende werking van de moskee is groot en hiermee is ook de overlast begonnen. Bewoners geven aan, niet gekend te zijn in de plannen voor de moskee. Wat is de reden dat buurtbewoners niet op de hoogte zijn gesteld? Op welke manier is er draagvlak gevonden voor een moskee midden in de woonwijk?’

Ook tijdens de ramadan zouden er veel klachten zijn van geluidsoverlast door het eten, drinken en bidden tot diep in de nacht in de tuin van het complex. Ook zijn er klachten van omwonenden die parkeeroverlast ervaren.

De LHN vraagt zich af of er voor de Oranje Moskee Zoetermeer aan de Schoolstraat 50 een bouwvergunning is afgegeven, hoe het zit met het bestemmingsplan en wat de gemeente gaat doen met de klachten.