Er staan in Zoetermeer steeds minder woningen te koop, dit blijkt ook weer uit de recente NVM-cijfers over het eerste kwartaal van 2018. Het woningaanbod is in Nederland in een jaar tijd met meer dan een derde gedaald. Dat vertaalt zich ook naar Zoetermeer, want als je kijkt naar de eerste kwartaalcijfers van 2018, dan zijn er ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 bijna achttien procent minder woningen verkocht. Dat zijn forse cijfers. Er staan in Zoetermeer nu nog maar 307 woningen te koop.

De krapte is in Zoetermeer nog groter dan het landelijke gemiddelde. De prijzen ten opzichte van een jaar geleden zijn met bijna negentien procent gestegen. De gemiddelde transactieprijs in Zoetermeer bedraagt op dit moment 256.000 euro en de gemiddelde verkooptijd is gedaald naar 53 dagen. Dat is zes dagen korter dan een jaar geleden.

In de randgemeentes Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zien we dezelfde trends, met min of meer dezelfde cijfers, al ligt de gemiddelde verkoopprijs in die gemeenten substantieel hoger met respectievelijk 310.000, 357.000 en 360.000 euro. Fors hoger dan in Zoetermeer en dat heeft er mee te maken dat er in onze stad veel meer ‘betaalbare’ woningen zijn, denk aan alle appartementen en galerijflats. Overigens is er ook in Zoetermeer onverminderd ook veel te weinig aanbod van betaalbare woningen.

De druk op de woningmarkt is weer groter geworden en ik verwacht dat de prijzen dit jaar nog wat verder zullen oplopen, een trend die moeilijk te keren valt. De enige oplossing is bouwen, de rode draad in mijn meeste recente columns. De grootste prijsstijgingen liggen inmiddels wel achter ons, want op een gegeven moment komt de betaalbaarheid onder druk te staan: mensen zitten aan hun financiële plafond. De gemiddelde eengezinswoning in Zoetermeer gaat nu richting de drie ton. Het gaat zo hard.

Zoetermeer is wat dat betreft écht een Randstad-stad. Ten opzichte van het land hebben we hier een nóg krappere woningmarkt. Ik verwacht niet dat de markt vastloopt, maar wel dat de prijzen zullen stabiliseren. Uiteindelijk komt die betaalbaarheid dermate onder druk te staan dat er een nieuw prijsevenwicht zal ontstaan. Een stabiele woningmarkt heeft rustig oplopende prijzen, min of meer gelijk aan de inflatie, met één of twee procent per jaar, maar dat is nu totaal anders.

We hebben, kijkend naar de laatste decennia, te maken met een extreme situatie. Zelfs in de tweede helft van de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw kenden we niet zo’n krapte. Echt bizar. Ik merk zelf ook dat we aan veel vraagverzoeken niet kunnen voldoen. Het aanbod is er gewoon niet en voorlopig zie ik daar nog geen verandering in komen.

Erik Jenné is makelaar bij De Makelaars, dat vestigingen heeft in Zoetermeer (Schoutenhoek 40) en Rotterdam (Westersingel 94). Vanuit het partnership met www.zoetermeersdagblad.nl werpt hij met deze column geregeld een blik op de Zoetermeerse woningmarkt.