Het is structureel hommeles in veel gemeenteraden, concludeert dagblad Trouw in een commentaar op 29 november 2017. Onder de kop ‘De gemeenteraad is een slangenkuil’ gaat de krant in op een analyse van de Maastrichtse hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten. Niet het zo goed mogelijk besturen in het algemeen belang van de gemeente staat voorop, maar persoonlijke vetes, onbeschofte omgangsvormen en regelrechte kinnesinne. Veel gemeenteraden vergaderen in een grimmige sfeer.

Hoe zit dat in de Zoetermeerse gemeenteraad?

Op basis van mijn eigen ervaring, ik ben nu ruim een jaar lid van de gemeenteraad voor D66, kan ik de inwoners van Zoetermeer geruststellen. Over het algemeen heerst er een goede sfeer in de gemeenteraad. Er is absoluut geen sprake van onbeschofte omgangsvormen of grimmige sfeer. De leden van de gemeenteraad en het college gaan respectvol met elkaar om. Uiteraard is er debat en zijn er meningsverschillen.

Dat hoort ook zo, want als raadsleden vertegenwoordigen we de inwoners van Zoetermeer en die hebben immers ook niet allemaal dezelfde mening. Vanuit verschillende politieke visies worden de onderwerpen die op de agenda staan besproken. Vaak leidt dat tot moties of amendementen. En om daarvoor een meerderheid te krijgen, moet je samenwerken met andere partijen.

Er is absoluut geen sprake van onbeschofte omgangsvormen of grimmige sfeer.

Dikwijls gaat het in de raad om het afwegen van belangen. Bijvoorbeeld als het gaat om het algemeen belang, zoals de vestiging van een orthopedisch centrum bij het LangeLand Ziekenhuis, versus de zorgen van de omwonenden met betrekking tot de mogelijke toename van de parkeerdruk in hun buurt. Er passeren ook onderwerpen met een meer ideologisch karakter, zoals het al dan niet plaatsen van de Nederlandse vlag in de nieuwe Raadzaal.

Na het debat in de raad, waarin de standpunten vaak stevig, maar gelukkig ook met veel humor worden neergezet, zijn we als raadsleden in staat om met elkaar na te praten in een gemoedelijke sfeer. Dwars door de partijen heen zie je dan dat mensen elkaar even opzoeken voor een praatje. En zo hoort het ook!

Campagnetijd

In de komende maanden is het weer campagnetijd. Een tijd waarin de verschillen tussen de partijen zullen worden uitvergroot. Een tijd waarin iedere partij probeert zoveel mogelijk kiezers achter zich te krijgen, door zich scherp te profileren. De komende maanden dus veel debat, discussie en profilering. Dat hoort ook zo, want er moet in een gezonde Democratie iets te kiezen zijn.

Mijn verwachting is dat de komende campagne niet zal leiden tot verruwing van de omgangsvormen.

Als Zoetermeerse politiek weten we dat we, als de kaarten opnieuw geschud zijn na de verkiezingen, er een nieuwe coalitie moet komen. En we weten dat deze coalitie ook zal luisteren naar de inbreng van de oppositie. En daar waar het kan de samenwerking met meerdere partijen zoekt. Democratie is namelijk meer dan de helft van de stemmen plus één. Voor een constructieve samenwerking is, in het belang van de inwoners van Zoetermeer, een goede sfeer binnen de raad en in de relatie met het college van essentieel belang.

 

Gernand Ekkelenkamp, in 1958 geboren in Almelo, is sinds 3 oktober 2016 raadslid voor D66 in de gemeenteraad van Zoetermeer, de stad waar hij sinds 1992 woont. Hij staat op de zesde plaats van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Voordat hij raadslid werd, was hij enkele jaren voorzitter van de afdeling Zoetermeer van D66. Ekkelenkamp maakt deel uit van het management van de Marnix Academie in Utrecht. Een hogeschool die gespecialiseerd is in het opleiden van leraren voor het basisonderwijs.

Fotograaf: Yvette Wolterinck.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!