Deskundigen voorspellen al geruime tijd dat de stenen winkel het van online aanbieders gaat verliezen. Natuurlijk zit daar een kern van waarheid in. Het winkellandschap verandert snel en het valt niet te ontkennen dat er winkelgebieden zijn waar de leegstand om actie vraagt. Voor heel veel mensen blijft winkelen echter een zeer geliefde bezigheid en het internet kan het bezoeken van een winkelgebied nooit vervangen, mits er offline een positieve beleving wordt geboden. Winkelen moet meer zijn dan het bezoeken van een magazijn met een kassa bij de uitgang.

De gemeente heeft nu en in de toekomst een belangrijke taak te vervullen. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe detailhandelsvisie, zal Zoetermeer aansluiten bij de RetailDeal en ligt er werk bij het beheren van het openbaar gebied. Belangrijke instrumenten, maar als het gaat om de sociale meerwaarde en de samenwerking binnen winkelgebieden, zijn vooral enthousiaste ondernemers onmisbaar. Zeker als deze zich willen verenigen in een collectief. Deels vormen zij een klankbord voor de gemeente en bovendien het kloppend hart van de wijk.

Verheugd was ik dan ook toen ik voorzitter mocht zijn van een ondernemersbijeenkomst in winkelcentrum De Leyens. Niet zozeer omdat ik het gesprek met de belanghebbenden mocht sturen, maar omdat het initiatief voor de bijeenkomst vanuit de ondernemers zelf werd genomen. Ik heb goede hoop dat deze eerste aanzet gaat leiden tot initiatieven waar inwoners binnen en buiten de wijk plezier aan gaan beleven.

Hoe je het ook bekijkt, de consument bepaalt en onderzoek wijst uit dat de inwoners van Zoetermeer kritisch kijken naar het aanbod in de stad. Die houding is een grote kans voor ondernemers en het is dus erg belangrijk om de ideeën van bewoners mee te nemen bij de ontwikkelingen. Denk alleen al aan een evenementenagenda; wat wil de bezoeker graag zien en beleven? Ga vaak en veel met elkaar in gesprek, juist dat is klantenbinding.

Gelukkig zijn er al veel goede voorbeelden te noemen en om de stijgende lijn vast te kunnen houden, verdient ondernemend Zoetermeer steun. Besteed lokaal, dat helpt ons allemaal!

Geboren en getogen in Amsterdam, maar ondertussen woont Stijn Brandenbarg (1975) al bijna tien jaar in Zoetermeer. Na een langdurige carrière in de commerciële en sociale arbeidsbemiddeling, stapte hij in 2016 over naar de afdeling Economie om zich in te zetten voor de gemeentelijke ondernemersdienstverlening. Hij adviseert bedrijven in horeca en detailhandel en denkt met ondernemers mee over de toekomst en de kansen voor de horeca en winkelgebieden in de stad. Vanuit Ter Zake Het Ondernemershuis schrijft hij hierover columns voor www.zoetermeersdagblad.nl.  

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!