In reactie op schriftelijke vragen van Zó! Zoetermeer heeft het college besloten om in de Marijkestraat lange vrachtwagens te verbieden. Daardoor zal de overlast van het verkeer voor Nutricia in de Da Costastraat en de Vondelstraat in de wijk Dorp verminderen. Het college zal ook contact opnemen met Nutricia om te bespreken hoe vooral buitenlandse chauffeurs via de goede route naar het bedrijf geleid kunnen worden.

,,Uiteindelijk moet het vrachtwagenverkeer helemaal niet meer via de wijk Dorp komen, maar het duurt nog minstens tot 2020 voor de nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd is. In de tussentijd moeten we zoveel mogelijk voorkomen dat te lange vrachtwagencombinaties zich klem rijden in de Da Costastraat en de Vondelstraat,” zegt fractievoorzitter Marijke van der Meer.

,,In eerste instantie kregen we van het college bericht dat er geen wettelijke maatregelen mogelijk waren, maar na een werkbezoek aan de locatie, een onderzoek naar de mogelijke verkeersborden en een tweede set met schriftelijke vragen hebben we nu een positieve reactie van het college.”

Het college zal met een verkeersbesluit de bebording aanpassen waarbij de Marijkestraat wordt gesloten voor voertuigen langer dan tien meter. Er komen voorwaarschuwingen langs de Oranjelaan. De aanbieders van kaarten voor navigatiesystemen zullen deze informatie automatisch overnemen. Binnen vier weken wordt er met Nutricia gesproken over de maatregelen die het bedrijf zelf kan nemen om de chauffeurs die naar hen toe komen via de juiste route naar binnen te loodsen.

In navolging van het werkbezoek van de Zó! Zoetermeer-fractie zal het college ook het gebrek aan parkeerplaatsen in de buurt onder de loep nemen.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!