De motie van GroenLinks en Zó! Zoetermeer voor het behoud van de wijktuinen in Noordhove behaalde afgelopen maandagavond bij de raadvergadering geen meerderheid van stemmen. De twee partijen kregen nog wel steun van Zoetermeer Vooruit, D66 en de SP, maar dat was net niet voldoende: 17-19.

,,We vinden het heel jammer dat er net niet genoeg steun was voor de motie, want dan waren de wijktuinen in één keer buiten de gevarenzone,” zegt Marijke van der Meer, fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer. ,,Maar er wordt nog verder gesproken over deze locatie, en dan zullen we wéér een pleidooi houden om er geen huizen neer te zetten.”

In 2011 werden de wijktuinen in Noordhove aangewezen als bestemming voor woningbouw. Maar nu de crisis grotendeels voorbij is, menen Zó! en GroenLinks dat het niet per se noodzakelijk is om daar te gaan bouwen. Ook om de groene kwaliteit in de stad, en de wijktuinen als ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, te behouden. En vanwege het feit dat er in het kader van het Woningbouwprogramma Zoetermeer tal van andere bouwlocaties zijn gevonden.

De fracties willen graag laten onderzoeken of de wijktuinen in Noordhove net zo succesvol kunnen worden als die in De Leyens en Seghwaert, met name als functie van groene ontmoetingsplaats. Zij hadden het college verzocht om hiervoor 10.000 euro te reserveren.

Van der Meer: ,,Gelukkig hebben we ook een amendement aangenomen, dat is opgesteld door Zó! en mee-ingediend door LHN, waarin staat dat alle kleinere locaties (de zogenaamde gele stippen) in een overzicht aan de raad moeten worden voorgelegd ter besluitvorming. De wijktuinen horen daarbij, dus als dat raadsvoorstel er is, hebben we weer een kans om de tuinen te kunnen behouden. Wij geven het nog niet op.”