Vragen SP Zoetermeer over stopzetten subsidie Reakt

mainImage
Vragen SP Zoetermeer over stopzetten subsidie Reakt

SP Zoetermeer is zeer verbaasd over het besluit van het stadsbestuur om stichting Reakt haar subsidie met ingang van 2020 te ontnemen. In 2019 is het plan om het bedrag al terug te schroeven met 80.000 euro. De SP vindt dit, 'vanwege de problematiek van de doelgroep', een zorgelijke ontwikkeling. Daarom heeft het hierover vragen gesteld aan het college.

Reakt richt zich op begeleiding van mensen met sociaal/psychiatrische problematiek, maar ook op het gebied van leefstijl en werk bieden zij dagbesteding en inloopvoorzieningen aan. Er zijn meer dan 35 vestigingen in Zuid-Holland en Noord-Holland. Reakt Zoetermeer bevindt zich aan de Teldersrode in Buytenwegh.

SP Zoetermeer meldt dat Reakt er volgens het college niet in geslaagd is om de doelen te realiseren die gesteld zijn, waaronder de cliënten van Reakt meer in de maatschappij te laten participeren.

'Heeft het college Reakt de tijd gegeven om deze doelstellingen alsnog te behalen en zo ja, welke tijdsspanne heeft Reakt gekregen om hieraan te werken? Heeft het college tijdig duidelijkheid geboden aan Reakt op welke termijn deze doelstellingen gehaald dienden te worden?'

SP Zoetermeer wil verder onder meer dat het college met namen en rugnummers komt. 'Een argument dat is genoemd om de subsidie stop te zetten, is dat het Reakt niet gelukt is het stigma van de doelgroep weg te nemen. Kan het college aangeven hoe dit is gemeten?' En: 'Kan het college zo spoedig mogelijk duidelijkheid geven hoe zij deze groep kwetsbare mensen die momenteel aanspraak maken op de voorzieningen die Reakt biedt, op denken te vangen en welke middelen zij daarvoor zullen inzetten?'


Foto: Digitaal Dagblad