De gemeente Zoetermeer ontwikkelt een nieuwe visie op het Zoetermeerse hoofdwegennet. Deze zal onder meer inspelen op de verkeersveiligheid, doorstroming en toegankelijkheid van de bedrijfsterreinen.

Op de website van de gemeente is het voor gebruikers van het hoofdwegennet mogelijk vragen te beantwoorden via een digitale enquête. Tot het Zoetermeerse hoofdwegennet behoren de Afrikaweg, Aziëweg, Australiëweg (plus het nieuwe deel naar de N209), de Europaweg, de gehele Oostweg, de Zwaardslootseweg (N206) en de Zuidweg in Rokkeveen parallel aan een deel van de A12.

De vragen betreffen thema’s als de snelheid, knooppunten, de informatieborden langs de wegen en de verbinding van Zoetermeer richting andere steden.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!