De Goudse gemeenteraad roept de gemeente Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland op om een einde te maken aan de plannen voor de Holland Outlet Mall. Een motie op initiatief van D66 kon op brede steun rekenen. Alleen de fracties van VVD en GoudaPositief stemden tegen.

De raad in Gouda staat afwijzend tegenover de plannen wegens het overschot aan winkelaanbod en bijbehorende leegstand, die vooral in binnensteden sterk is.

,,Het zou vreemd zijn als de provincie hier niet ingrijpt, zeker als je ook kijkt naar haar beleid in deze en bijvoorbeeld de recent gesloten retaildeal. De regio kampt met enorme leegstand. Ook in Leidschendam wordt niettemin al 116.000 vierkante meter mall gebouwd. Dat kan zo niet,” zo wordt D66-fractievoorzitter in Gouda en woordvoerder Thierry van Vugt geciteerd op www.goudsdagblad.nl.

,,In Gouda doen we via bijvoorbeeld de aanpak van de Kop van de Kleiweg en het Stationsgebied, door minder regels, herinrichting van terrassen et cetera een hoop aan de aantrekkingskracht van de binnenstad. D66 heeft recent ook nog aandacht gevraagd voor de hoge vierkante meterprijzen die de vastgoedsector rekent op de Kleiweg. Ondernemers werken succesvol samen in bijvoorbeeld het Ondernemersfonds. Het voelt echter een beetje als water naar zee dragen als om ons heen dit soort plannen wel doorgang vinden. De raad in Gouda gaat er natuurlijk niet over, maar met deze motie geven we wel een breed gedragen signaal af. Een steuntje in de rug ook voor onze ondernemers en de inzet van het college.”

Heet hangijzer & veel hogere onderzoekskosten

In Zoetermeer zelf is de Holland Outlet Mall ook al maanden lang onderwerp van discussie. Er is verdeeldheid binnen de raad en het recente nieuws dat de kosten van het haalbaarheidsonderzoek 180.000 euro hoger zijn uitgevallen dan aanvankelijk was begroot, gooide nog eens extra olie op het politieke vuur. De SP beschuldigde het college van chantage.

Aanvankelijk lagen de kosten voor dat onderzoek op 340.000 euro, maar dat bedrag vonden de fracties veel te hoog. Op verzoek van de raad schroefde het college de begroting terug naar 310.000 euro, waarbij er 60.000 euro door de initiatiefnemers zelf (projectontwikkelaar Provast en eigenaren Woonhart) opgehoest zou worden en 250.000 euro door de gemeente.

De vraag is of er straks, als de gemeenteraad een definitief besluit moet nemen, nog wel een weg terug is na bijna een half miljoen euro aan kosten.