De fracties van D66, LHN, VVD, SP, CDA, PvdA, Zó! Zoetermeer, ChristenUnie SGP, GroenLinks en Zoetermeer Vooruit hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college met betrekking tot de huisvesting van Stichting WeZoDo (Stichting Welzijn & Zorg Doven Zuid-Holland).

WeZoDo heeft vanuit de gemeente begrepen dat zij moeten verhuizen. Met de gemeente is er al gekeken naar alternatieve locaties aan het Morapad en de César Franckrode, maar die locaties zijn volgens WeZoDo niet gelijkwaardig of passend en dat zorgt voor veel onrust bij de achterban van WeZoDo. Er is inmiddels een protestwerkgroep ‘nee tegen de verhuizing’ opgericht.

Op maandag 19 december jongstleden woonden mensen van WeZoDo de raadsvergadering bij op het Stadhuis (foto). De organisatie maakte daarbij ook gebruik van het inspreekrecht aan het begin van de avond.

Alle fracties van de gemeenteraad willen van het college weten of zij al definitief hebben besloten dat WeZoDo moet verhuizen, wat hiervan de reden is en wat de plannen zijn voor de huidige locatie van WeZoDo aan de 5 Mei-straat 1.

Er zouden plannen zijn om het huidige pand te slopen en de partijen wensen ook hierover meer duidelijkheid te krijgen. Zij opperen ook het idee om te onderzoeken of de plek duurzamer gemaakt kan worden.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!