De Zoetermeerse organisaties Humanitas Zoetermeer, Jeugdformaat, Vitalis en Jeugdformaat gaan zich er voortaan samen voor hard maken dat vrijwilligers, die iets voor jongeren en kinderen willen betekenen, het vrijwilligerswerk krijgen dat bij hen past. Dit doen ze door vrijwilligers onderling naar elkaar (door) te verwijzen. De samenwerking werd op 8 maart jongstleden officieel bekrachtigd met het ondertekenen van een intentieverklaring.

De betrokken organisaties vinden het belangrijk dat een vrijwilliger zich kan inzetten op een plek die hem of haar het beste past. ‘Daarnaast heeft het doorverwijzen van vrijwilligers nog een groot voordeel. Er is door het inzetten van vrijwilligers op de juiste plek en naar hun eigen mogelijkheden en wensen, meer ondersteuning op verschillende vlakken beschikbaar voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben.’

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!