Op 13 februari jongstleden zijn ruim 40.000 vrijwilligers begonnen met de Jantje Beton Collecte om extra geld op te halen voor hun (club)kas. En voor projecten van Jantje Beton ten behoeve van kinderen voor wie buitenspelen niet vanzelfsprekend is. Dat is hard nodig omdat te veel kinderen niet voldoende bewegen. De actie loopt tot en met 25 februari.

Scoutinggroep John McCormick

Eén van de deelnemers die jaarlijks geld inzamelt met deze collecte is Scoutinggroep John McCormick uit Zoetermeer. Scouting JMC heeft in al die jaren veel geld opgehaald, onder meer voor het bekostigen van groepsactiviteiten. Verder krijgt elke collecterende speltak (leeftijdsgroep) een deel van de opbrengst, zodat de leden zelf kunnen bepalen waar ze dat aan uitgeven.

Voor het kunnen realiseren van clubgebouw De Chute in het Van Tuyllsportpark en het herinrichten van het buitenterrein heeft de scoutingvereniging ook een beroep gedaan op het Nationaal Jeugdfonds.