Onderwijsbond spreekt van 'onderwijscrisis van jewelste'

17 April 2024, 11:11 uur
Landelijk
mainImage

Het is zorgwekkend dat een "aanzienlijk deel" van de scholen volgens onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs onvoldoende kwaliteit levert, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). "Ik mag hopen dat de politieke partijen aan de formatietafel onderwijs nu hoger op hun prioriteitenlijst zetten", zegt voorzitter Tamar van Gelder. "Hoeveel signalen heb je nodig om in te zien dat we te maken hebben met een onderwijscrisis van jewelste?"

De bond wil dat de inspectie lesuitval en de inzet van onbevoegde docenten voor de klas gaat monitoren. "Zodat we goed in kaart kunnen brengen wat de gevolgen van het lerarentekort zijn. En waar die gevolgen het hardst aankomen."

Uit de steekproef van de inspectie komt naar voren dat ruim een vijfde van de 225 onderzochte scholen in het basis- en voortgezet onderwijs onvoldoende scoort op de totale kwaliteit, staat in de jaarlijkse rapportage de Staat van het Onderwijs. Bovendien voldoet de helft niet aan alle wettelijke normen voor onderwijs in taal, rekenen en burgerschapskunde. Verder is het aantal scholen met een "zeer hoog" tekort aan leerkrachten gestegen tot 30 procent. Het gaat dan vooral om scholen met kansarme kinderen.

De verschillen tussen scholen zijn groot en daarvan zijn leerlingen volgens de onderwijsbond de dupe. "Een generatie leerlingen krijgt niet het onderwijs dat ze nodig hebben én dat ze verdienen. We laten dat gebeuren, ik kan dat niet verkroppen", zegt Van Gelder.

De bond benadrukt dat de samenleving zich nooit mag neerleggen bij het lerarentekort. "Als we dat zouden doen, dan nemen we genoegen met omwegen zoals de vierdaagse lesweek of een onderwijsassistent die zelfstandig voor de klas staat", aldus de voorzitter. "Je moet de realiteit onder ogen zien, maar dat ontslaat ons niet van de dure plicht om alles op alles te zetten voor meer bevoegde docenten."


Door: ANP