Van der Wal herhaalt: 130 km op de snelweg zo goed als onmogelijk

17 April 2024, 16:42 uur
Landelijk
mainImage
ANP
Christianne van der Wal.

Het is zo goed als onmogelijk om de maximumsnelheid op de snelweg terug te brengen naar 130 kilometer per uur, zegt demissionair stikstofminister Christianne van der Wal woensdag in een commissiedebat. "We kunnen het ons niet permitteren. Want de natuur kan het inderdaad niet aan." De maatregel zou leiden tot hogere uitstoot en neerslag van stikstof, "door het snellere rijden en doordat mensen andere routes gaan kiezen. Het kan alleen als we significante negatieve gevolgen in Natura2000-gebieden kunnen uitsluiten".

Veel van die beschermde natuurgebieden kampen met een te hoge stikstofneerslag, en dat is juist de reden dat de maximumsnelheid overdag werd beperkt tot 100 kilometer per uur. Vorige maand zei Van der Wal ook al dat de maatregel daarom in stand moet blijven.

Vanuit de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB is informatie opgevraagd of de maximumsnelheid weer naar 130 kilometer per uur verhoogd kan worden, bevestigden ingewijden dinsdag na berichtgeving door het AD. Daarover zouden ze vragen hebben gesteld aan de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat, meldde het AD.

De stikstofruimte die de snelheidsverlaging creëerde, kan niet zomaar weer worden ingenomen, maakt Van der Wal woensdag opnieuw duidelijk. "Het verhogen van de maximumsnelheid moet als nieuw project worden getoetst aan wet- en regelgeving. Daarvoor zijn naast een verkeersbesluit naar verwachting een omgevingsvergunning, een passende beoordeling en mitigerende maatregelen noodzakelijk." Met andere woorden: een snelheidsverhoging is juridisch extreem ingewikkeld en vraagt om nog meer plannen die natuurschade beperken.


Door: ANP