mainImage

'Verdere kaalslag in de winkelstraat niet te voorkomen'

26 juni 2021, 12:47 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld

Een verdere kaalslag in de winkelstraat lijkt niet te voorkomen. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie van non-foodwinkels INretail op het moment dat Nederland weer verder van het coronaslot af is. Gemeenten zouden volgens de organisatie met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen goed moeten nadenken over wat ze in de toekomst willen met de stads- en dorpscentra.

Met het verder afbouwen van de maatregelen, waarbij sinds zaterdag nagenoeg alleen de 1,5 meterregel nog als een beperking wordt gezien, lijkt het er voor consumenten steeds meer op dat alles weer als vanouds zal zijn. Maar INretail waarschuwt dat dit voor winkelbedrijven zeker niet zo is. De komende tijd zullen nog veel winkels uit het straatbeeld verdwijnen. Niet alleen door faillissementen maar ook omdat ondernemers er zelf voor kiezen te stoppen.

Door de crisis hebben winkelbedrijven bij elkaar voor miljarden aan extra schuldenlast opgebouwd. Dan gaat het onder meer om uitgestelde belastingverplichtingen, nog in te lossen huurverplichtingen, voorraden die onverkoopbaar zijn geworden en leveranciers die nog moeten worden betaald. "Voor veel winkels geldt dat ze nog niet terug zijn bij waar we voor de crisis waren", aldus een zegsman van INretail. Door de opgelopen schuldenlast wordt het voor winkels ook lastiger, zo niet onmogelijk om investeringen te doen, bijvoorbeeld in verdere digitalisering.

Nederland telt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 85.540 winkelvestigingen. Dat waren er in 2010 nog bijna 100.000. INretail sluit niet uit dat de verdere verschraling van het winkelaanbod versneld zal plaatsvinden. Daarmee is er mogelijk een andere invulling nodig voor bepaalde winkelgebieden.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar heeft INretail al brieven verstuurd naar gemeenten, omdat politieke partijen nu aan het schrijven zijn aan hun verkiezingsprogramma's. Volgens INretail is het zaak dat ze nu al nadenken over de toekomst van de centra, omdat winkelgebieden compacter zullen worden. Mogelijk biedt dit ook weer kansen met het oog op de woningnood.

INretail roept het winkelend publiek voor nu op zich de komende tijd te houden aan de nog wel geldende maatregelen. De winkelbedrijven kunnen overigens "goed leven" met de nu nog geldende maatregelen zoals de 1,5 metermaatregel en maximaal een bezoeker per 5 vierkante meter. De organisatie roept consumenten op daar rekening mee te blijven houden.


Door: ANP