Op vrijdag 16 december jongstleden ontvingen 28 leerlingen uit de groepen acht van De Horizon in Buytenwegh een certificaat uit handen van wethouder Isabelle Vugs. De certificaten werden uitgereikt vanwege het met succes afronden van de cursus ‘Wat kost dat?’. De cursus is erop gericht jongeren in het speciaal onderwijs bewust(er) te laten omgaan met geld.

Problematiek

Onderzoek door Nibud (onderzoeksrapport Jongeren en Geld, 2014) laat zien dat steeds meer jongeren kampen met schulden. MEE Zuid-Holland Noord herkent deze problematiek en zocht de samenwerking op met stichting MOOI, JIP Zoetermeer, Humanitas, speciaal basisonderwijs De Horizon, school voor Praktijkonderwijs Het Atrium en ID-college Zoetermeer. Gezamenlijk ontwikkelden zij een cursus, toegespitst op verschillende leeftijdsgroepen.

Subsidie

De gemeente Zoetermeer onderschrijft het belang van het financieel weerbaarder maken van jongeren en verleende subsidie voor dit project. ,,Als je wilt voorkomen dat mensen in de schulden komen, moet je vroeg beginnen met kinderen financieel bewust te maken. De kinderen in het speciaal onderwijs nemen hierin een bijzondere plek in en ik ben heel blij met dit initiatief,” aldus wethouder Isabelle Vugs.

Iets lekkers voor laatste cursusdag

De Horizon, onderdeel van de Unicoz Onderwijsgroep, is de eerste school waar de cursus met succes is afgerond. Tijdens de cursus leerden de kinderen onder meer hoe geld wordt gemaakt, wat inkomsten en uitgaven zijn en ook dat je kunt kiezen voor duur (A-merk) of goedkoper (B-merk). Daarnaast kregen ze ieder één euro met als opdracht iets lekkers te kopen voor de laatste cursusdag.

De wethouder nam tijdens haar bezoek een kijkje in de twee groepen acht, kreeg veel vragen van de leerlingen en benadrukte na de uitreiking van de certificaten dat je nooit meer moet uitgeven dan je hebt.

Foto: leerlingen van de groepen acht van De Horizon met in het midden wethouder Isabelle Vugs. Rechts de twee trainers van MEE Zuid-Holland Noord.

Fotograaf: Maurits van Hout

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!