Het Zweminstituut heeft recent weer de jaarlijkse licenties ontvangen voor al zijn zwemlocaties, waaronder De Driesprong en De Veur in Zoetermeer. Omdat Het Zweminstituut is aangesloten bij de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), worden de zwembaden door die stichting elk jaar onafhankelijk getoetst aan de hand van diverse criteria. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ontruimingsplan bij calamiteiten en de BHV-vaardigheden van de medewerkers.

,,In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid,” verduidelijkt Nicole van der Hoeven van Het Zweminstituut tegen www.zoetermeersdagblad.nl. ,,Bij ons weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria, om de basis te leggen voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.”

Kijk voor meer informatie op www.allesoverzwemles.nl of www.zweminstituut.com.