Aanvraag omgevingsvergunning voor 81 flexwoningen in Zoetermeer

17 April 2024, 12:08 uur
Lokaal
mainImage
Stockfoto

Wethouder Ronald Weerwag (LHN) bevestigt de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van 81 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan/ Conferencepad.

"Voor de afhandeling van deze aanvraag is een advies met instemming van de gemeenteraad nodig", schrijft hij in een raadsmemo. "Op 29 maart 2024 is een aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente ingekomen voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit ‘realisatie van 81 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan / Conferencepad. Wij hebben geconstateerd dat de aangevraagde omgevingsvergunning in strijd is met het geldende omgevingsplan en van het omgevingsplan kan worden afgeweken met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.
De Omgevingswet schrijft voor dat het college bevoegd is om de omgevingsvergunning te verlenen, ook in het geval dat afgeweken moet worden van het omgevingsplan van de gemeente Zoetermeer. De gemeenteraad hoeft daarbij niet betrokken te worden.