Automobilisten opgelet: Prinses Beatrixlaan in Rijswijk afgesloten

3 May 2024, 09:23 uur
Lokaal
mainImage
De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verkeersader van en naar Rijswijk. Veel automobilisten rijden hier als ze vanaf de snelweg afkomen of er juist op gaan.

Op de Prinses Beatrixlaan wordt het asfalt vervangen tussen het Hazepad en de oprit naar de A4 (zie het rode deel op de kaart). Ook worden belijningen en een wegmarkering aangebracht op het nieuwe asfalt.


Planning
De werkzaamheden beginnen op vrijdagavond 3 mei 2024 om 20.00 uur en zijn naar verwachting gereed op maandagochtend 6 mei 2024 om 05.00 uur. Op zaterdag 4 mei 2024 wordt niet gewerkt tussen 19.00 en 21.00 uur vanwege de Nationale Herdenking. 

Bereikbaarheid
De Prinses Beatrixlaan is afgesloten voor het verkeer vanaf Delft richting de A4 of Rijswijk. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de naastgelegen fietspaden. Het verkeer wordt met gele bebording omgeleid. De Prinses Beatrixlaan is aan één zijde afgesloten; vanaf de A4 of Rijswijk kunt u wel richting Delft. Het Wilhelminapark blijft bereikbaar via het Hazepad.

Overlast
U kunt geluidshinder van deze werkzaamheden verwachten, vooral bij het verwijderen van het asfalt. De aannemer neemt zoveel mogelijk maatregelen om de overlast te beperken. We vragen uw begrip hiervoor.

Locatie werkzaamheden Prinses Beatrixlaan
Afgesloten is het rode deel van de Prinses Beatrixlaan van vrijdag 3 mei 2024 20.00 uur tot en met maandag 6 mei 2024 05.00 uur.