mainImage

D66 Zoetermeer: 'Moreel verplicht statushouders te huisvesten'

1 juli 2022, 11:52 uur
Lokaal

D66 Zoetermeer is teleurgesteld dat de motie 'Geen voorrang statushouders sociale huur' van PVV, Zoetermeer Vooruit, Forum voor Democratie, VVD, LHN en Partij Democratie voor Zoetermeer, is aangenomen. Dit gebeurde tijdens het onlangs gehouden voorjaarsdebat.

De in de motie genoemde oplossingen van flexwoningen, noodwoningen en tijdelijke woningen zijn volgens de lokale D66-fractie 'niet haalbaar op korte termijn en vanuit de Rijksoverheid heeft de gemeente daarnaast een huisvestingsplicht voor deze nieuwe Nederlanders. Nieuwe Zoetermeerders die het recht hebben om permanent in Nederland te blijven'.

D66 zegt benieuwd te zijn hoe het college deze motie denkt te kunnen gaan uitvoeren en houdt het 'scherp in de gaten'. Fractievoorzitter Frank Schoonbeek: "We kennen allemaal de onmenselijke beelden uit Ter Apel, waar vluchtelingen op stoelen of zelfs buiten moeten slapen. Met het aannemen van deze motie blokkeren de partijen die deze motie hebben ondersteund, de doorstroming in de asielketen nog meer en worden onschuldigen als zondebok aangewezen. Daarnaast zijn we als gemeente zowel bestuurlijk als moreel verplicht om de statushouders te huisvesten."


Foto: Pixabay