'Vergroenen in Stadshart op een fiasco uitgelopen'

15 January 2024, 09:28 uur
Lokaal
mainImage
Chris van Dijke
Archieffoto

Met enige verbijstering heeft raadslid Wim Blansjaar (PDvZ) kennisgenomen van het memo van het College van 3 januari betreffende de "Vergroening Hoofdwinkelroute Stadshart".

"In het verleden zijn al meerdere (kostbare) pogingen ondernomen om de winkelstraat te vergroenen", aldus Blansjaar. "Er zijn speciale betonnen bakken geplaatst met daarin bomen. Vervolgens werden plantenbakken met diverse beplantingen geïntroduceerd, en tot slot werden er palmboompjes toegevoegd die in de winter in kassen werden bewaard. Helaas zijn al deze kostbare inspanningen om het straatbeeld te vergroenen op een fiasco uitgelopen"

De PDvZ heeft de volgende vragen aan het College:

Heeft het college geïnventariseerd waarom eerdere pogingen met beplanting zijn mislukt? Zo ja, wat waren de resultaten van het onderzoek?

Is het college ervan overtuigd dat deze poging om het Stadhart te vergroenen wel zal lukken? Zo ja, waarom denk het college dat?

Is het college het met ons eens dat het onderhoud structurele kosten betekent hetgeen in het licht van het "ravijn" vermeden zou moeten worden?