Zoetermeers Dagblad | Financiële steun JobHulpMaatje Zoetermeer

Financiële steun JobHulpMaatje Zoetermeer

mainImage

Het Oranjefonds investeert de komende twee jaar 25.000 euro in JobHulpMaatje Zoetermeer. Daarmee wordt deze organisatie in staat gesteld om werkzoekenden die daar op eigen kracht niet of nauwelijks in slagen met intensieve begeleiding toch die zo gewenste baan te krijgen.

JobHulpMaatje zet vrijwilligers in die de werkzoekenden begeleiden. Die vrijwilligers worden Maatjes genoemd. Zij worden daartoe goed opgeleid en permanent bijgeschoold.

Oranjefonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranjefonds.

De bijdrage bedraagt 15.000 euro in 2019 en 10.000 euro in 2020. JobHulpMaatje gaat hiermee extra Maatjes werven en opleiden, meer JobGroups organiseren en meer werkzoekenden begeleiden.