Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk heeft een brief gestuurd naar de Zoetermeerse gemeenteraad met daarin de oproep om af te zien van de Holland Outlet Mall.

,,Zowel door ondernemers als ook gemeente wordt er veel geïnvesteerd in het leefbaar houden van binnensteden/winkelgebieden, in Bodegraven is zojuist een nieuwe centrumvisie hiervoor aangenomen. Een (winkel)centrum van een plaats zegt immers meer dan alleen die winkels. Als we deze leefbaarheid serieus nemen, is het volstrekt onbegrijpelijk om zo’n groot aantal vierkante meters detailhandel (in welke vorm dan ook) toe te voegen. Een realisatie van de HOM zal voor een grote ontwrichting van de detailhandel zorgen in onze gemeente,” zo staat er in de brief.

De ondernemers stellen verder dat er te weinig tijd wordt genomen om na te denken over de gevolgen van de komst van het overdekte winkelcomplex en dat de gebruikte rapporten hiervoor onvolledig en onjuist zijn.

Eerder al liet een meerderheid van de gemeenteraad in Gouda weten geen voorstander te zijn van de Holland Outlet Mall. Op initiatief van het CDA werd daar onlangs een motie aangenomen waarin Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland opgeroepen wordt om een einde te maken aan de plannen.