Het Taalakkoord Zoetermeer, ter bestrijding van laaggeletterdheid, werd deze week in de hoofdbibliotheek ondertekend door 25 organisaties.

In dit Taalakkoord onderschrijven deze organisaties het belang van de bestrijding van laaggeletterdheid en geven ze aan wat ze zelf doen of gaan doen om laaggeletterdheid te voorkomen in de stad. Iedere organisatie doet dit vanuit zijn eigen rol in de samenleving en zet dan ook haar eigen kracht in om actief aan de slag te gaan met dit thema.

Isabelle Vugs, wethouder, en Melanie Mul, coördinator Taalhuis, benadrukten in korte speeches het belang van het Taalakkoord en bedankten de ondertekenaars van harte voor hun inzet.

De ondertekenaars van het Taalakkoord Zoetermeer zijn: Bibliotheek Zoetermeer/Volksuniversiteit, Centrum voor Kunst en Cultuur & partners, Gemeente Zoetermeer, Humanitas, Junis – De Drie Ballonnen, Kattebel Teksten, Kern kinderopvang, Kwadraad maatschappelijk werk, Langeland Ziekenhuis, Leerwerkloket, mbo Rijnland, NL Educatie, OPOZ, Piëzo, Raad voor Ondernemend Zoetermeer, ROC Mondriaan /Taal+, Stichting Lezen en Schrijven, Stadsmuseum, Taalent, Huiswerkbegeleiding, Taalpartners, Totaal Onderwijs, Vierstroom Hulp Thuis, VluchtelingenWerk, Vrijwilligerscentrale-Gilde Samenspraak.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!