Het gevoel van onveiligheid onder Zoetermeerders is flink gedaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor, een onderzoek waarbij men 37 middelgrote gemeenten onder de loep neemt op het gebied van criminaliteit en sociale veiligheid.

De landelijke percentages laten een daling zien, maar niet zo sterk als in Zoetermeer. In 2015 is het totaal aantal slachtoffers van misdrijven in Zoetermeer verder afgenomen. Ook zijn er minder slachtoffers van woninginbraken en fietsendiefstal. In 2013 lag dat percentage in Zoetermeer op 14,3%, in 2014 op 11,3% en in 2015 op 9,6%. Charlie Aptroot, sinds 2012 burgemeester van Zoetermeer, is positief gestemd over die trend.

“Zoetermeer doet het wat betreft de subjectieve veiligheid dus goed vergeleken met andere gemeenten. We werken samen met onze inwoners, de politie en partners hard aan het verbeteren van de veiligheid in onze stad. Wij blijven er hard aan werken om dit lagere niveau vast te houden en zo mogelijk in 2016 verder te laten dalen.”
Met betrekking tot fysieke verloedering en sociale overlast scoort Zoetermeer lager dan de landelijke percentages en dat is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Uit de Veiligheidsmonitor komt ook naar voren dat de tevredenheid over het contact met de politie in Zoetermeer lijkt toe te nemen. In 2013 was 53,0% van de ondervraagden hier tevreden over, in 2014 59,2% en in 2015 63,2%. Een percentage van 40,2% is (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 35,9%.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!