De Zoetermeerse fracties zullen zich vanavond tijdens het plenaire gedeelte van de commissievergadering buigen over het voortgangsproces rondom de Holland Outlet Mall. GroenLinks, CDA, Zó! Zoetermeer, SP en CU/SGP hebben gevraagd of dit thema voor vandaag op de agenda gezet kon worden, omdat er volgens die partijen nog een hoop onduidelijkheden zijn.

Aanleiding is een memo van het college daterend van 23 juni. Deze memo werd op 17 juli naar de raad gestuurd, met daarin voorstellen voor de afdoening van een aantal moties met betrekking tot de Holland Outlet Mall, onder meer op het gebied van de mogelijke verkeersknelpunten en parkeerproblemen waarnaar onderzoek is gedaan.

‘Dit memo zorgde voor veel vragen en onrust bij de bewoners en ondernemers, en uiteindelijk een schrijven van een groot aantal tegenstanders van de HOM. Hieruit blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de wijze waarop de moties zullen worden afgedaan. De raad kreeg ook nog bericht dat de behandeling van de volgende stap voor de HOM – het bespreken van de Samenwerkingsovereenkomst – wordt uitgesteld. Dat zou gebeuren in september en oktober. Het is niet duidelijk tot wanneer de behandeling is uitgesteld.’

De vergaderingen van de Commissie Stad (raadzaal) en Commissie Samenleving (Ondernemershuis) beginnen om 21:00 uur in plaats van 20:10 uur.