Zoetermeers Dagblad | Blijdschap over vorderingen Nutricia-route

Blijdschap over vorderingen Nutricia-route

mainImage

Het college van Zoetermeer heeft afgelopen week met een wijziging in het bestemmingsplan de volgende stap genomen om tot realisatie te komen van de nieuwe ontsluitingsweg in het Nutricia-gebied in de wijk Dorp. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage met ingang vanaf 16 augustus 2019 voor een periode van zes weken. Dit tot grote tevredenheid van Zó! Zoetermeer. 

"Wij zijn heel blij dat het bestemmingsplan in augustus ter inzage wordt gelegd en het ernaar uitziet dat de ontsluitingsweg volgens planning aangelegd kan worden", aldus Marijke van der Meer, fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer.

Op 11 september 2017 heeft de raad ingestemd met het tracé van de ontsluiting. De nieuwe ontsluiting bestaat uit een nieuw aan te leggen weg langs de A12, herprofilering van bestaande straten en nieuw in te richten aansluiting op de Oostweg en Bleiswijkseweg. Dit alles om de overlast van vrachtverkeer in de wijk Dorp te reduceren.

Om de ontsluiting mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden aangepast en een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Hiervoor zijn de afgelopen tijd vele onderzoeken gedaan, waaruit blijkt dat de nieuwe ontsluiting mogelijk is, meldt de gemeente.


Foto: Zoetermeers Dagblad