Zoetermeers Dagblad | CDA Zoetermeer: 'Dit is een kwalijke zaak'

CDA Zoetermeer: 'Dit is een kwalijke zaak'

mainImage

In de gemeente Pijnacker Nootdorp houden zorgaanbieders in de jeugdzorg spreekuren op scholen. Hierbij geven zij ouders voorgedrukte verwijsbrieven voor de huisarts mee met het advies voor de desbetreffende zorgaanbieder te kiezen. CDA Zoetermeer vindt dit een kwalijke zaak en wil weten of dit in Zoetermeer ook gebeurt.

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 zijn deze kosten sterk gestegen. Het CDA Zoetermeer vindt het overschrijden van jeugdzorgbudgetten zorgelijk. "Vreemd genoeg is het niet helemaal duidelijk waarom er meer gebruik wordt gemaakt van de jeugdhulp en waardoor de tekorten op de budgetten worden veroorzaakt", aldus fractievoorzitter Véronique Frinking (foto).

"Nu blijkt dat binnen onze buurgemeente zorginstellingen lijken toe te werken naar een stijging van het gebruik van hun diensten vragen wij ons af of dit ook in Zoetermeer gebeurt. Dit zou één van de oorzaken kunnen zijn."

Ervaringen andere gemeenten

CDA Zoetermeer roept het college met schriftelijke vragen op om met een onderzoek te komen. "Meerdere gemeenten hebben tekorten in de jeugdzorg, in andere gemeenten gaat het beter. Het is goed om te leren van elkaar. We kunnen ervaringen van onderzoeken in andere gemeenten gebruiken om de tekorten aan te pakken en te verminderen."