College beantwoordt vragen daklozenopvang

1 October 2019, 10:12 uur
Politiek
mainImage
Raadsleden Yvonne Bink-Winterkamp en Juliëtte Meurs-Troch van Zoetermeer Vooruit

Het college van Zoetermeer beantwoordde 30 september vragen van Zoetermeer Vooruit over de daklozenproblematiek in Den Haag. Wethouder Ingeborg ter Laak gaf aan dat er vanuit Den Haag geen expliciete vraag is om extra daklozenopvang te realiseren in Zoetermeer.

Den Haag kampt op dit moment met forse wachtlijsten voor de daklozenopvang. De Haagse wethouder Bert van Alphen zou graag zien dat regiogemeenten hem helpen bij de opvang van daklozen. Reden voor Zoetermeer Vooruit om wethouder Ingeborg ter Laak te vragen of deze noodkreet is ontvangen en wat ze eraan gaat doen. 

“In het bestuurlijk overleg is gemeld dat de Haagse daklozenopvang verstopt raakt”, antwoordt Ter Laak. “De reden hiervan is dat er geen uitstroom is van de daklozenopvang naar reguliere betaalbare woningen. Wethouder Alphen vraagt om aandacht voor voldoende betaalbare woningen. Hij heeft niet expliciet gevraagd om daklozenopvang in Zoetermeer of elders te realiseren.”

Daklozenloket

De gemeente Zoetermeer werkt ondertussen aan de opening van een daklozenloket in 2020. “Dit loket heeft vooral een preventieve functie”, zegt Ter Laak. “Het is een loket waar mensen zich kunnen melden die dakloos zijn of dreigen te worden. We kijken daar hoe we deze mensen kunnen ondersteunen. We hebben op dit moment geen plannen om extra daklozenopvang te realiseren in Zoetermeer. De daklozenopvang blijft in Den Haag.”

Convenant met de woningbouwcorporaties

Verder meldt Ter Laak dat het college onlangs een convenant met de woningbouwcorporaties en de zorgaanbieders in de stad tekende. Daarin zijn afspraken gemaakt over hoe de huisvesting van zorgafhankelijke groepen te verbeteren en/of te versnellen.